Mirjana Dujmović, predsjednica,
Amir Handžić, predsjednik Skupštine,
Haris Kapetanović, sekretar/tajnik,
Damir Operhal, blagajnik,
Gordan Bajić, predsjednik Odbora za obrazovanje i usavršavanje,
Bakir Katana, osoba za suradnju sa fakultetima,
Haris Bubija, predsjednik Odbora za etiku.