III MEĐUNARODNI KONGRES FIZIOTERAPEUTA BIH POZIV ZA III MEĐUNARODNI KONGRES FIZIOTERAPEUTA BIH
Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji! Pozivamo vas na III međunarodni kongres fizioterapeuta BiH koji će se održati 12. – 14....Opširnije...

Adresa: Ćamila Avdića 31,

71000 Sarajevo,

Bosna i Hercegovina,

e-mail: ufubih2018@outlook.com

tel. + 387 (0) 66 90 92 18

ID BROJ: 4201080880006

small logo