POZIV ZA IV MEĐUNARODNI KONGRES FIZIOTERAPEUTA BIH

Mirjana Dujmović, predsjednica,
Amir Handžić, predsjednik Skupštine,
Haris Kapetanović, sekretar/tajnik,
Damir Operhal, blagajnik,
Gordan Bajić, predsjednik Odbora za obrazovanje i usavršavanje,
Bakir Katana, osoba za suradnju sa fakultetima,
Haris Bubija, predsjednik Odbora za etiku.

Pretraga

Member of WCPT

WCPT LOGO proz

PT moves

PT experts

WCPT

WCPT LOGO proz

Pitajte nas

pitajte

Objave

Fizioterapeuti u ratu2

Adresa: Ćamila Avdića 31,

71000 Sarajevo,

Bosna i Hercegovina,

e-mail: ufubih2018@outlook.com

tel. + 387 (0) 66 90 92 18

ID BROJ: 4201080880006

small logo