Svjetska organizacija za fizioterapiju (World Confederation for Physical Therapy – WCPT) objavila je lokalizirane grafičke materijale u povodu Svjetskog dana fizioterapije 2022.

Materijali su dostupni za preuzimanje na LINKU.

UFUBiH

PROMO

Generalna zadnja

PROMO

Pretraga

WCPT

WCPT LOGO proz

Member of WCPT

WCPT LOGO proz

PT moves

PT experts

Pitajte nas

pitajte

Objave

Fizioterapeuti u ratu2

Adresa: Ćamila Avdića 31,

71000 Sarajevo,

Bosna i Hercegovina,

e-mail: ufubih2018@outlook.com

tel. + 387 (0) 66 90 92 18

ID BROJ: 4201080880006

small logo