Profesionalna mreža Britanske asocijacije za fizioterapiju (CPS) za "Fizioterapeute u globalnom zdravlju" - ADAPT, organizira 25. novembra treću online međunarodnu konferenciju, čija je ovogodišnja tema "Resursi za fizioterapeute koji rade u uvjetima s ograničenim resursima".

Predavači će biti specijalizirani fizioterapeuti iz najvećih multinacionalnih agencija, uključujući ICRC, HI, WHO, Enablement i druge.

Učešće na konferenciji je besplatno i dostupno svim članovima nacionalnih organizacija članica Svjetske organizacije za fizioterapiju.

Organizator je pripremio materijal za konferenciju, koji se, zajedno s programom konferencije, može preuzeti nakon online prijave putem linka: Events - ADAPT (adaptcsp.co.uk).

Vaš UFuBiH

PROMO

Generalna zadnja

PROMO

Pretraga

WCPT

WCPT LOGO proz

Member of WCPT

WCPT LOGO proz

PT moves

PT experts

Pitajte nas

pitajte

Objave

Fizioterapeuti u ratu2

Adresa: Ćamila Avdića 31,

71000 Sarajevo,

Bosna i Hercegovina,

e-mail: ufubih2018@outlook.com

tel. + 387 (0) 66 90 92 18

ID BROJ: 4201080880006

small logo