Blaže Arsov, respiratorni fizioterapeut iz Makedonije, održat će radionicu “Respiratorna fizioterapija” na 5. međunarodnom kongresu fizioterapeuta BiH, koji će se održati u Tuzli od 19. do 21. maja.

Arsov je svoj profesionalni put započeo kao fizioterapeut, nakon što je 2004. godine diplomirao na Medicinskom fakultetu u Plevenu, Bugarska, dok je 2018. godine postao specijalista rehabilitacije iz ortopedije, traumatologije i hirurgije na Medicinskom univerzitetu “Sv. Kliment Ohridski” – Bitolj.

Već 14 godina vodi postoperativnu fizioterapiju na klinici “Žan Mitrev” za kardiohirurške pacijente, ortopedske, traumatološke i druge vrste intervencija koje se liječe u bolnici. Osim toga, predsjednik je i osnivač Makedonskog udruženja za fizioterapiju.

Arsov će pokazati praktičnu primjenu neinvazivne ventilacije (NIV i CPAP) kod pacijenata korištenjem različitih tipova maski. Objasniti će i pojmove PEEP i PEEP+. U drugom dijelu radionice će biti pokazana respiratorna fizioterapija: položaji, inhalatorna terapija, perkusija i vježbe.

Vaš UFuBiH

PROMO

Generalna zadnja

PROMO

Pretraga

WCPT

WCPT LOGO proz

Member of WCPT

WCPT LOGO proz

PT moves

PT experts

Pitajte nas

pitajte

Objave

Fizioterapeuti u ratu2

Adresa: Ćamila Avdića 31,

71000 Sarajevo,

Bosna i Hercegovina,

e-mail: ufubih2018@outlook.com

tel. + 387 (0) 66 90 92 18

ID BROJ: 4201080880006

small logo