Udruženja fizioterapeuta Republike Srpske organizuje Drugi kongres fizioterapeuta Republike Srpske koji će se održati 29. i 30. septembra 2023. godine na lokaciji Banski dvor - Kulturni centar u Banja Luci.

Učesnici će u okviru Kongresa, osim svečanog otvaranja, radnog dijela te svečane večere imati priliku da razmijene iskustva sa kolegama iz regiona i svijeta, s obzirom da je devet prijateljskih udruženja potvrdilo svoj dolazak, te poslušaju neke od eminentnih predavača i steknu praktične vještine prisustvujući na nekim od radionica.

Prijava za učešće na kongresu nalazi se na linku:

Kongres 2023 – Udruženje fizioterapeuta Republike Srpske (ufrs.net)

Kongresni odbor

PROMO

Generalna zadnja

PROMO

Pretraga

WCPT

WCPT LOGO proz

Member of WCPT

WCPT LOGO proz

PT moves

PT experts

Pitajte nas

pitajte

Objave

Fizioterapeuti u ratu2

Adresa: Ćamila Avdića 31,

71000 Sarajevo,

Bosna i Hercegovina,

e-mail: ufubih2018@outlook.com

tel. + 387 (0) 66 90 92 18

ID BROJ: 4201080880006

small logo